ICOD DE LOS VINOS (איקוד דה לוס וינוס)

עיר בו נמצא העץ העתיק ביותר באי דראגו המעריכים לו כ- 3500 שנה וקיים עוד מתקופת הילידים הגואנצס אשר היה להם זה היה ערך רב כי לשרף של הגזע דומה לדם יתרונות רפואיים בעיקר לטיפול וריפוי פצעים וצלקות.
גזע העץ חלול ויכול להכיל 4 איש. עץ זה הפך לסמל לאומי של האי וכאשר המטבע הספרדי היה הפזטה
היה מופיע על שטר של 1000 פזטות בצד השני של השטר הופיע נוף מהר הגעש.